SemanisKurma.my

#7 Prinsip Perlindungan Data Peribadi


Orang ramai wajar mengetahui bagaimana data peribadi kita diperolehi dan menyedari akan 7 Prinsip Perlindungan Data Peribadi yang disaran oleh APDP 2010 (Akta 709). Akta ini yang yang diwartakan pada Jun 2010 mengandungi tujuh prinsip ulung yang wajib dipatuhi bagi menjaga keutuhan data peribadi pengguna internet.

Tujuh prinsip tersebut ialah seseorang pengguna tidak dibenarkan memproses data peribadi seseorang lain tanpa kebenarannya; mesti mematuhi prinsip Notis dan Pilihan di mana makluman dan tujuan awalan dimaklumkan kepada subjek data berkenaan; prinsip penzahiran tujuan data peribadi seseorang subjek itu demi mengenal pasti maksud yang baginya data peribadi itu hendak dizahirkan.

Prinsip keselamatan – apabila memproses data peribadi mana-mana subjek perlu mengambil langkah supaya data tersebut selamat, tidak diubahsuai, disalahguna atau tidak hilang atau diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkenaan; prinsip penyimpanan – sesuatu data peribadi itu tidak dibenarkan disimpan di dalam sesuatu pemprosesan lebih daripada had masa yang diperlukan; prinsip integriti data – setiap data peribadi dipastikan supaya tepat, lengkap, tidak mengelirukan dan terkini menepati maksud sesuatu data itu disimpan dan diproses; prinsip akses – seseorang hendaklah diberi hak akses kepada data peribadinya yang dipegang oleh seseorang pengguna data dan juga boleh memperbetulkan datanya itu supaya terkini.

Bagaimanapun, kerajaan Persekutuan dan kerajaan negeri dikecualikan daripada aplikasi akta itu bagi memberi ruang dan hak untuk kerajaan menggunakan data peribadi asas seseorang untuk diproses susulan maksud pentadbiran yang sah di sisi undang-undang.
Title : #7 Prinsip Perlindungan Data Peribadi
Description : Orang ramai wajar mengetahui bagaimana data peribadi kita diperolehi dan menyedari akan 7 Prinsip Perlindungan Data Peribadi yang disaran...

0 Response to "#7 Prinsip Perlindungan Data Peribadi"

Catat Ulasan

MY SPONSER NUFFNANG

SPEKMURAH